Stockholm, Sverige
070-409 08 82
david.stavegard@analysbloggen.se

Excel: hur man summerar timmar i Excel

En webbplats om Excel och analys av data